Online izvještaj o korištenju resursa za napredno računanje u Srcu za 2023. godinu

23. 2. 2024.

Srce je objavilo proširen Izvještaj o korištenju resursa za napredno računanje u Srcu za 2023. godinu koji uz standardni godišnji izvještaj o korištenju računalnog klastera „Isabella“, sadrži i pregled informacija o korištenju novog najjačeg hrvatskog superračunala „Supek“ te klastera „Padobran“, koji je izgrađen na resursu „Vrančić“. Novi resursi sastavni su dio usluge Srca „Napredno računanje“ u okviru koje stručnjaci Srca korisnicima pružaju podršku i edukaciju u korištenju samih resursa. Pored toga izvještaj je povezan s Informacijskim sustavom znanosti RH CroRIS tako da se svi projekti prijavljeni u CroRIS-u odmah prikazuju i u sustavu izvještavanja.

Izvještaj o korištenju resursa za napredno računanje u Srcu za 2023. godinu donosi detaljan pregled iz kojeg je vidljivo da su resurse koristile 62 ustanove iz sustava znanosti i 596 korisnika za ukupno 284 projekta.

Tijekom 2023. godine Institut Ruđer Bošković, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prednjačili su u korištenju navedenih resursa.

Gledano prema ukupnom broju projekata, u 2023. godini bilježimo povećanje od 60 % u odnosu na 2022. Također u 2023. godini je ostvaren porast od 35 % u ukupnom broju korisnika u odnosu na prethodnu godinu, dok je ukupna iskorištenost resursa po godinama izražena u CPU godinama porasla za 40 % u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. 

Srce, kao središte nacionalne e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja, sustave i digitalne usluge izgrađuje u skladu s potrebama zajednice. Većina usluga Srca financira se u okviru redovne djelatnosti Srca iz državnog proračuna i one su dostupne za korištenje bez naknade. Zbog toga veliku pažnju posvećujemo transparentnom korištenju javno dostupnih resursa izgrađenih iz javnih izvora i kontinuiranom informiranju zajednice o resursima koji su joj dani na raspolaganje. Potvrda je ovog pristupa je i redovno godišnje izvještavanje o korištenju resursa za napredno računanje u Srcu.

Godišnji izvještaj o korištenju resursa za napredno računanje u Srcu sadrži:

  • pregled pokazatelja organiziranih prema zasebnim kategorijama koji daju informacije o iskorištenosti resursa za napredno u Srcu tijekom godine za koju se izvještaj odnosi,
  • pregled informacija prema ustanovama s analizom po broju projekata, broju korisnika te udjelu vremena računanja,
  • prikaz podataka po projektima koji su podijeljeni u četiri kategorije: Istraživački projekti, Izrada rada, Praktična nastava i Institucijski projekt,
  • prikaz podataka po izvorima financiranja pojedinog projekta s izdvojenim prikazom za projekte koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost,
  • podatke o ukupnoj iskorištenosti resursa za napredno računanje u Srcu koji donose informacije o ukupnoj potrošnji resursa po godinama

U izvještajima za 2022. godinu, 2021. godinu, 2020. godinu i 2019. godinu dostupni su detaljni pregledi za računalni klaster „Isabellu“ i za prethodne godine.