Superračunalo „Supek“ korišteno u dvije studije slučaja Hewlett Packard Enterprise

3. 7. 2024.

Hewlett Packard Entreprise objavio je dvije studije slučaja o korištenju računarstva visokih performansi (HPC) u kojima su znanstvenici sa Sveučilišta u Zagrebu koristili resurse Srca, primarno superračunalo „Supek“.

Tvrtka Hewlett Packard Entreprise redovito objavljuje studije slučaja s ciljem prezentiranja primjene svojih proizvoda i tehnologija. Srce je u okviru provedbe projekta HR-ZOO u suradnji sa stručnjacima tvrtke Hewlett Packard i domaćim kompanijama, uspostavilo superračunalo „Supek“ koje se temelji na HPE Cray tehnologiji.

Prva studija slučaja predstavlja znanstvenika Domagoja Vlaha, sa Zavoda za primijenjenu matematiku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, te projekt u okviru kojeg se koriste resursi Srca za napredno računanje, kako bi pomogli liječnicima prilikom donošenja važnih odluka tijekom procesa liječenja.

U drugoj studiji slučaja Filip Varga, postdoktorand s Agronomskog fakulteta Sveučilišta Zagrebu prikazuje kako superračunalo „Supek“ pomaže istraživačima iz područja bioinformatike.

Tijekom provođenja oba izabrana projekta znanstvenici su osim naprednih računalnih resursa Srca imali na raspolaganju i kontinuiranu specijaliziranu podršku tima e-znanstvenika u okviru usluge Srca Napredno računanje što im je omogućilo da se potpuno fokusiraju na znanstvenu dimenziju samih projekata dok su brigu o tehnologiji preuzeli stručnjaci Srca.

Resurse Srca za napredno računanje, uključujući i specijaliziranu podršku te edukaciju znanstvenika koristi više od 600 korisnika s više od 60 različitih ustanova za 280 projekata koji pokrivaju različite znanstvene discipline poput kemije i računalne kemije, biologije, fizike i umjetne inteligencije.

Više detalja o obje studije slučaja možete pročitati na web stranici HPE posvećenoj studijama slučaja.