Videokonferencijski sustavi za održavanje webinara

Usluga webinara (virtualnih soba za webinare) dio je aktivnosti Centra za e-učenje Srca.
Ova usluga je uspostavljena za potrebe akademske zajednice, a virtualna soba za webinare se može koristiti za potrebe izvođenja nastave, podrške studentima te znanstveno-istraživački rad na matičnoj ustanovi – visokom učilištu.

Što je webinar?  

Webinar (eng. webinar - web based seminar) je prezentacija, predavanje, radionica ili seminar koji se prenosi Internetom u realnom vremenu a uključuje video, audio i tekstovnu komunikaciju između sudionika. Glavna značajka webinara je njihova interaktivnost, odnosno mogućnost davanja, primanja i komentiranja informacije što omogućava interakciju između predavača i sudionika, koji se nalaze na više različitih fizičkih lokacija.

Usluga webinara, kao jedna od tehnologija e-učenja, uspostavljena je u okviru implementacije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu i omogućava nastavnicima i studentima unaprjeđenje obrazovnoga procesa i postizanje boljih ishoda učenja.

Pomoću webinara korisnik može održati na daljinu:

  • predavanja
  • prezentacije
  • radionice
  • konzultacije
  • sastanke
  • konferencije

Pravo na otvaranje virtualne sobe za webinar ima nastavno i drugo osoblje u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja.

Srce ima dva videokonferencijska sustava za održavanje webinara:

  • Adobe Connect  (kompleksniji sustav s mogućnošću snimanja predavanja, dijeljenja zaslona, dijeljenja dokumenta i ploče za pisanje, anketiranja sudionika, preuzimanja nadzora nad udaljenim računalom te je namijenjen za duža predavanja gdje su potrebne navedene funkcionalnosti)
  • EduMeet (prvenstveno za online predavanja i sastanke, nema mogućnosti snimanja, jednostavniji za korištenje)

Oba sustava povezana su sa sustavom Merlin te je korisnicima omogućena prijava pomoću elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

U slučaju da ne planirate snimati predavanje ili sastanak, svakako preporučamo da koristite sustav eduMeet.

 Pravilnik o korištenju sustava za webinare (PDF, 621.68 KB)

 

U slučaju da koristite neki od drugi sustava za webinare pripremili smo upute kako bi Vam olakšali korištenje:
Zoom za koji smo i pripremili upute (PDF, 710.71 KB)
Jitsi za koji smo pripremili i upute (PDF, 657.54 KB)

Preporučamo pročitajte