Sustav za webinare

Što je ova usluga?

Ova usluga omogućava održavanje nastave, odnosno prezentacija, predavanja, radionica, seminara i sastanaka putem interneta korištenjem sustava Adobe Connect i eduMeet.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici su studenti, nastavnici i djelatnici ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja te ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja prema pravilima korištenja.

Kako postati korisnik?

Pristup usluzi Razvoj i održavanje sustava za videokonferencije/webinare dostupan je kroz sustav Merlin ili izravno putem poveznice na sustave Adobe Connect i eduMeet.

Za sva pitanja korisnici se mogu obratiti na adresu @email.

Usluga webinara (virtualnih soba za webinare) dio je aktivnosti Centra za e-učenje Srca.
Ova je usluga uspostavljena za potrebe akademske zajednice, a virtualna soba za webinare može se koristiti za potrebe izvođenja nastave, podrške studentima te znanstveno-istraživački rad na matičnoj ustanovi – visokom učilištu.

Pravilnik o korištenju sustava za webinare

Što je webinar?

Webinar (eng. webinar - web based seminar) je prezentacija, predavanje, radionica ili seminar koji se prenosi internetom u realnom vremenu, a uključuje video, audio i tekstnu  komunikaciju među sudionicima. Glavna značajka webinara je njihova interaktivnost, odnosno mogućnost davanja, primanja i komentiranja informacije, što omogućava interakciju između predavača i sudionika, koji se nalaze na više različitih fizičkih lokacija.

Usluga webinara, kao jedna od tehnologija e-učenja, uspostavljena je u okviru implementacije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu i nastavnicima i studentima omogućava unaprjeđenje obrazovnoga procesa te postizanje boljih ishoda učenja.

Pomoću webinara korisnik može održati na daljinu:

  • predavanja
  • prezentacije
  • radionice
  • konzultacije
  • sastanke
  • konferencije.

Pravo na otvaranje virtualne sobe za webinar ima nastavno i drugo osoblje u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja.

Srce ima dva videokonferencijska sustava za održavanje webinara:

 

  • Adobe Connect  (kompleksniji sustav s mogućnošću snimanja predavanja, dijeljenja zaslona, dijeljenja dokumenta i ploče za pisanje, anketiranja sudionika, preuzimanja nadzora nad udaljenim računalom te je namijenjen za duža predavanja gdje su potrebne navedene funkcionalnosti)
  • EduMeet (prvenstveno za online predavanja i sastanke, nema mogućnost snimanja, jednostavniji za korištenje).

Oba sustava povezana su sa sustavom Merlin te je korisnicima omogućena prijava pomoću elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Ako ne planirate snimati predavanje ili sastanak, svakako preporučujemo da koristite sustav eduMeet.

20000
održanih webinara godišnje putem videokonferencijskih sustava
500000
sudionika godišnje koristi videokonferencijske sustave
radnim danom od 8 do 16 sati