DokumentiTemeljni dokumenti

Odluka o osnivanju Srca (PDF, 851 KB) - preslika izvornog dokumenta iz 1971. godine

Statut Srca (PDF, 1.87 MB) 

Planovi rada

Plan rada Srca za 2023. godinu (PDF, 2 MB) - 29. 12. 2022.

Financijski plan za 2023. godinu (PDF, 11 MB) - 29. 12. 2022.

Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2023. godinu pripremili su Uprava i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.

Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2023. godinu i Financijski plan za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, raspravljen je i usvojen na 2. sjednici Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra održanoj 20. prosinca 2022. godine.

Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu (3. 10. 2022.) 

Izvještaji o radu

Izvještaj o radu Srca u 2022. godini (PDF, 4 MB) 6. 4. 2023.

Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za 2022. godinu pripremili su Uprava i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Izvještaj o radu Srca za 2022. godinu Upravno vijeće Srca usvojilo je na 3. sjednici koja je održana 5. travnja 2023. godine.

Dodatak Izvještaju o radu Srca u 2022. godini