Inicijative

inicijativeČlanstvom i sudjelovanjem u radu međunarodnih udruga i projekata Srce hrvatskim znanstvenicima, sveučilišnim nastavnicima i studentima omogućava pristup međunarodnim mrežnim i računalnim uslugama i servisima namijenjenim akademskoj i znanstvenoj zajednici. Time se ostvaruje integracija Hrvatske u Europski istraživački prostor (European Research Area − ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area − EHEA).

Srce uz sudjelovanje u međunarodnim inicijativama i samo pokreće inicijative na nacionalnoj razini kako bi se omogućila razmjena znanja i iskustava među ključnim dionicima koje Srce okuplja u tim inicijativama te omogućila implementacija najboljih međunarodnih praksi i na nacionalnoj razini.

HR-OOZ

Hrvatskoj je potreban nacionalni oblak za otvorenu znanost kako bi se osigurala koordinacija razvoja i uporabe moderne e-infrastrukture i kako bi usluge i resursi koji nastaju u Hrvatskoj postali pronalazivi, dostupni, interoperabilni i ponovno upotrebljivi svim znanstvenicima u RH te se uključili u EOSC i na europskoj razini.

U lipnju 2021. godine Srce je zato pokrenulo Inicijativu za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR‑OOZ) koja je okupila ustanove predvodnice u implementaciji i promociji otvorene znanosti.

Inicijativa ima dva osnovna cilja. Prvi je uspostava HR-OOZ-a - nacionalnog organizacijskog i tehnološkog okruženje koje će poticati i omogućavati otvorenu znanost. Za uspostavu HR-OOZ-a je potrebno definirati njegovu organizacijsku i upravljačku strukturu te tehnološka načela komponenti što će ga sačinjavati, kao i definirati i osiguravati njegovu dugoročnu održivost.

Drugi cilj je izrada prijedloga nacionalnog plana za otvorenu znanost i prijedloga odredaba zakona koji uređuje znanstvenu djelatnost u dijelu koji se odnosi na temu otvorene znanosti.

Organizacijsku strukturu Inicijative čine:

 • Vijeće Inicijative, strateško i koordinacijsko tijelo Inicijative koje čine predstavnici svih ustanova potpisnica sporazuma. Za predsjednika Vijeća imenovan je ravnatelj Srca Ivan Marić, za zamjenike strateška savjetnica u  Hrvatskoj zakladi za znanost (HRZZ) izv. prof. dr. sc. Irena Martinović Klarić te ravnatelj Instituta Ruđer Bošković (IRB) dr. sc. David Matthew Smith.
 • Radne skupine Vijeća, operativna tijela Vijeća osnovana u svrhu razrade pojedinih zadataka iz djelokruga rada Vijeća i ostvarivanja ciljeva Inicijative:
  • Radna skupina za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti
  • Radna skupina za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a.

Hrvatski RDA čvor

RDA – Research data alliance globalna je organizacija usmjerena na razvoj društvenih i tehničkih uvjeta za otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu podataka te poticanje inovacije temeljene na podacima. RDA su 2013. godine zajednički pokrenule Europska komisija (EC), Nacionalna zaklada za znanost (NSF) i Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) Vlade SAD te Ministarstvo za inovacije Australske Vlade.

Zahvaljujući dugogodišnjem radu na promociji i izgradnji infrastrukture za otvorenu znanost, u okviru projekta RDA Europe 4.0, Srce je u rujnu 2019. potpisalo ugovor s projektnim partnerom Sveučilištem u Göttingenu (UGOE) te je Srce postalo hrvatski  RDA čvor.

Srce kao hrvatski RDA čvor:

 • pruža podršku za istraživačke podatke na nacionalnoj razini promovirajući viziju RDA te usvajanje RDA preporuka i rezultata,
 • djeluje kao kontakt između nacionalnih istraživača, globalne RDA zajednice i nacionalnih tijela za financiranje znanosti,
 • doprinosi definiranju europskih politika vezanih uz istraživačke podatke te
 • doprinosi definiranju strategije RDA i sudjeluje u RDA procesima.

Srce provodi aktivnosti hrvatskog RDA čvora u okviru usluge Podrška otvorenoj znanosti

Članstva:

Srce je član, nacionalni predstavnik ili predstavnik Sveučilišta u Zagrebu u brojnim međunarodnim udrugama, a stručnjaci Srca sudjeluju i u radu pojedinih međunarodnih ustanova i tijela:

 • EDEN DLE  - - EDEN Digital Learning Europe, potpredsjednica izvršnog odbora (EDEN Management Board) 
 • EGI – European Grid Initiative Federation - nacionalni predstavnik u vijeću EGI-ja (EGI Council)   
 • e-IRG – e-Infrastructure Reflection Group, nacionalni predstavnik u e-IRG-u
 • EOSC Association − European Open Science Cloud Association,  nacionalni predstavnik u Glavnoj skupštini Udruženja EOSC (EOSC GA, General Assembly of EOSC Association) i nacionalni predstavnik u Upravnom odboru EOSC-a (EOSC SB, European Open Science Cloud Steering Bord)
 • EOSC Association Advisory Groups: radne skupine Udruženja EOSC:
  • Task Force Long-Term Data Preservation
  • Task Force Rules of Participation Compliance Monitoring
  • Task Force Researcher Engagement and Adoption
 • EUGridPMA – European Policy Management Authority for Grid Authentication in e-Science
 • EUNISEuropean University Information System - predstavnik u Glavnoj skupštini EUNIS-a  
 • euroCRIS - The European Organisation for International Research Information
 • Euro-IX – European Internet Exchange Association
 • Obzor Europa:
  • Programski odbor Istraživačke infrastrukture, stručnjak
  • Programski odbor Digitalizacija, industrija i svemir (uključujući povezane misije i partnerstva), nacionalni predstavnik
  • Nacionalna osoba za kontakt za područje Digitalizacija u klasteru „Digitalizacija, industrija i svemir“
 • OPERAS – Open  Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities
 • REFEDS – Research and Education Federations, Upravno vijeće
 • RIPE NCC – Réseaux IP Européens Network Coordination Centre.