Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

 

 


Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prepoznalo je značaj Srca, njegovu stručnost i uspješnost u provođenju brojnih nacionalnih i međunarodnih projekata koji se bave informacijskim tehnologijama. Godine 2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je Srce mandatnom organizacijom Republike Hrvatske u Udruženju Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC). Slijedom toga, Srce je pokrenulo Inicijativu za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR‑OOZ)  koja okuplja ustanove predvodnice u implementaciji i promociji otvorene znanosti.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelilo je Srcu mandat za koordinaciju konzorcija hrvatskih ustanova te uspostavu Hrvatskog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi (HR HPC CC) u okviru projekta National Competence Centres in the Framework of EuroHPC (EuroCC).

Predstavnici Srca, u okviru nacionalnog sustava podrške programu Obzor Europa, sudjeluje u radu programskog odbora Obzor Europa: „Istraživačke infrastrukture“ te „Digitalizacija, industrija i svemir“. Također, u okviru ovog sustava podrške, Srce osigurava stručnjaka koji kao nacionalna osoba za kontakt za područje Digitalizacija u klasteru „Digitalizacija, industrija i svemir“ pruža savjetodavnu i administrativnu podršku potencijalnim prijaviteljima projekata u programu Obzor Europa.

Pored toga suradnja s dionicima iz okruženja rezultirala je uspješnim projektima. Tako je 2004. godine Srce u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu (NSK) pokrenulo Hrvatski arhiv weba sa svrhom preuzimanja i trajnog čuvanja publikacija s interneta kao dijela hrvatske kulturne baštine.