Virtualna IP telefonska centrala

Usluga Internetska telefonija (VoIP) omogućava korištenje virtualne IP telefonske centrale u Srcu čime se sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu pojednostavljuje i pojeftinjuje korištenje servisa telefonije. Fiksna glasovna komunikacija odvija se korištenjem korisničkih uređaja (IP telefona) na lokacijama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, a funkcionalnosti IP telefonskih centrala (IP PBX) omogućene su na lokacijama Srca.

Cilj je usluge omogućiti na što više lokacija Sveučilišta u Zagrebu ujednačenu, pouzdanu i jeftiniju, a između sastavnica i potpuno besplatnu glasovnu komunikaciju za djelatnike Sveučilišta. Uslugu pruža Srce u suradnji s ustanovama članicama. Osim smanjenja troškova glasovne komunikacije, usluga ustanovama članicama osigurava i uštedu u segmentu održavanja komercijalnih PBX rješenja. Ustanova korisnica koja ima više lokacija spaja sve svoje lokacije na istu IP telefonsku centralu čime se postiže da pozivi između svih lokacija postanu lokalni, a samim time i besplatni.

Virtualna IP telefonska centrala na sedam ustanova opslužuje više od 700 korisničkih telefona godišnje putem kojih se ostvari više od 150 000 poziva.

 

Ograničenje opsega pružanja usluge

Zbog ograničenih resursa i u skladu s Člankom 3. Pravilnika o korištenju usluge virtualne IP telefonske centrale u Srcu do daljnjeg pružamo održavanje IP telefonije samo postojećim članicama usluge VoIP.

7
ustanova
700
korisničkih telefona
150000
poziva