VDC

 predstavljanje usluge Napredno računanje i resursa Supek i Vrančić

Održano prvo predstavljanje usluge Napredno računanje i resursa Supek i Vrančić

Prvo u nizu serije predstavljanja usluge Napredno računanje pod sloganom „Računajte sa Supekom i Vrančićem!“ održano je 20. travnja u prostorima Instituta za fiziku. Brojni okupljeni istraživači raspravljali su o mogućnostima koje im omogućava nova generacija nacionalne e-infrastrukture HR-ZOO, prvenstveno resurs za računarstvo visokih performansi - superračunalo „Supek“ i resurs za napredno računanje u oblaku „Vrančić“.