Dan Srca - 53 godine usmjerenosti na akademsku i znanstvenu zajednicu

29. 4. 2024.

(Zagreb, 29. travnja 2024.) Danas Srce obilježava svoj 53. rođendan i isto toliko godina usmjerenosti na akademsku i znanstvenu zajednicu za koju gradi modernu e-infrastrukturu, razvija i osmišljava digitalne sustave i usluge, djeluje kao središte za primjenu IKT-a u znanosti i obrazovanju i pruža specijaliziranu podršku i obrazovanje potrebno za njihovo korištenje. Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) osnovan je 29. travnja 1971. u okrilju Sveučilišta u Zagrebu kao odgovor na potrebe akademske i znanstvene zajednice da se sustavnije i cjelovitije započne s primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju, znanosti, ali i u društvu općenito. Od svog osnutka Srce tako kontinuirano radi na digitalnoj transformaciji sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Iako je usmjereno na svoje primarno okruženje, utjecaj koji Srce sve ove godine ostvaruje prelijeva se i na hrvatsko društvo općenito, a kontinuiranom i proaktivnom suradnjom s međunarodnim institucijama i sudjelovanjem u međunarodnim projektima Srce osigurava integraciju hrvatskog s europskim istraživačkim prostorom i europskim prostorom visokog obrazovanja.

Danas Srce provodi ukupno 52 poslovne aktivnosti s ciljem pružanja digitalnih usluga, osiguravanja stalnog razvoja i pouzdanog rada informacijskih sustava te provođenja inovativnih međunarodnih i nacionalnih projekata i inicijativa. Spona s našom zajednicom ključna je za Srce, upravo tom povezanošću stvaramo prilike za kontinuiranu komunikaciju na čemu se temelji naša dugogodišnja uspješna suradnja. Srce prati, osluškuje i predviđa potrebe svoje zajednice i ta posvećenost zajednici konkurentska je prednost akademskog oblaka Srca, svih digitalnih usluga i sustava, specijalizirane podrške kao i obrazovnih programa kojima Srce sustavno radi na podizanju digitalnih kompetencija svih dionika iz sustava znanosti i visokog obrazovanja“ istaknuo je Ivan Marić, ravnatelj Srca.

Srce iz godine u godinu ostvaruje značajne iskorake u djelovanju, a pojedinim uslugama Srca koriste se deseci, pa i stotine tisuća korisnika. Primjeri za to su sustav AAI@EduHr, s više od 940 000 elektroničkih identiteta evidentiranih u imenicima 233 ustanove koje su davatelji identiteta te Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) i Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK) kojima se koristi cijela akademska zajednica – više od 148 000 studenata. Značajan je i sustav za e-učenje Merlin na kojem je u akademskoj godini 2023./2024., otvoreno više od 34 000 e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja, a koje održava više od 11 900 nastavnika za više od 90 000 studenata što ga čini najkorištenijim sustavom za e-učenje u sustavu visokog obrazovanja u RH.

Ističemo i ostvarene pozitivne trendove: resurse za napredno računanje je tijekom 2023. koristilo 596 korisnika za ukupno 284 istraživačkih projekta što predstavlja porast od 35 % u broju korisnika i 60 % u broju projekata u odnosu na raniju godinu. Novu infrastrukturnu uslugu Srca VDC – Virtualni podatkovni centri koristi 115 ustanova za ukupno 1 000 virtualnih poslužitelja. Na sustavu Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar)  uspostavljeno je više od 170 institucijskih repozitorija u kojima je pohranjeno više od 260 000 digitalnih objekata, dok je na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak u otvorenom pristupu dostupno više od 290 000 radova iz više od 540 časopisa.

Srce veliku pažnju posvećuje unapređenju digitalnih vještina istraživača, studenata, nastavnika i zaposlenika ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Tako je prošle godine 7 457 polaznika polazilo obrazovne aktivnosti Srca, koje se sastoje od 44 tečaja uz vodstvo predavača, 41 tečaja za samostalno učenje te brojnih radionica i webinara. Informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske (CroRIS) tijekom prošle godine zabilježio je trostruko više prijava u usporedbi s 2022. godinom, a dosad je u njemu evidentirano više od 35 000 aktivnih korisnika. Također u sklopu izgradnje nacionalnog informacijskog okruženja započet je razvoj Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), uspostavljen je Digitalni registar diploma koji u ovom trenutku sadrži više od 3 000 digitalnih završnih isprava, te više od 70 000 završnih isprava izdanih prije 2024. godine.

Srce je posvećeno promicanju načela otvorene znanosti i otvorenog obrazovanja te u okviru Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) s partnerima sustavno radi na kreiranju organizacijskog i tehnološkog okruženja koje potiče i omogućuje otvorenu znanost. Svojim digitalnim uslugama i resursima prati znanstvenike i istraživače tijekom cijelog životnog ciklusa istraživačkih podataka, a nastavnicima pruža podršku u uključivanju otvorenih obrazovnih sadržaja u obrazovni proces.

„Utjecaj i doprinos koji Srce ostvaruje u akademskoj i znanstvenoj zajednici, ali i društvu općenito, zasluga su zaposlenika Srca. Oni svojim predanim radom, stručnim  kompetencijama i znanjima, uz suradnju sa zajednicom, predstavljaju ključ uspjeha Srca. Čestitam im naš zajednički 53. rođendan“, zaključio je ravnatelj Srca Ivan Marić.    

Više informacija o Srcu i uslugama Srca dostupno je na web stranicama Srca.

Press materijali