MoodleMoot Hrvatska 2024

14. MoodleMoot Hrvatska održao se 6. i 7. lipnja 2024. godine u Srcu.

moodlemootstory;

Zašto trebate biti s nama? Zbog brojnih primjera dobre prakse kako provoditi nastavu online, ali i razmjene znanja i iskustva s drugim Moodlerima. Na sustavu Moodle temelji se i najveći sustav za e-učenje u visokom obrazovanju kojeg svi znate pod nazivom Merlin i mnogi od vas ga koriste. Rezervirajte datume i vidimo se u Srcu!

MoodleMoot Hrvatska 2024 je službeni MoodleMoot za Hrvatsku i nalazi se na listi registriranih MoodleMoot događanja u svijetu.

#MootHR24 #Moodle

 

Galerija slika

Vijest o održanom MoodleMootu Hrvatska 2024


Pozvani predavač

Brett Dalton, Moodle - Head of Educational Solutions

Bio: Brett’s role at Moodle as Head of Educational Solutions oversees the product management of the student and academic experience within Moodle. Brett has worked in the educational technology sector for almost 2 decades starting his career at La Trobe University implementing and running EdTech systems at scale, and then moving on to work for several EdTech vendors in the lecture capture, LMS, and SMS/SIS spaces.

Topic: "AI, Education, and Open Source. Where to for Moodle."

The lecture is going to be about the current state of play with AI in Education, what is available in Moodle right now and what is Moodle's overall approach to AI.


Program

četvrtak, 6. lipnja 2024.

  Dvorana E
09:30-10:00

Registracija ispred dvorane E

10:00-10:30

Pozvano predavanje: "AI in Education. Where are we at and what now?"

Brett Dalton, Moodle - Head of Educational Solutions  

Snimka

Prezentacija (PDF, 2 MB)

10:35-11:05

AI i dizajn nastave

prof. dr. sc. M. Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prezentacija (PDF, 6.6 MB)

11:10-12:10

Radionica: "Vrednovanje u online okruženju  - što je potrebno znati: rezultati projekta OpenDigCompEdu"

A. Zemljak Pećina, T. Radobolja, doc. dr. sc. S. Kučina Softić, Srce

Prezentacija (PDF 661 KB)

12:10-12:50

Pauza za ručak

12:50-13:10

Izrada jedinstvenog autentikacijskog dodatka za prijavu putem AAI@EduHr i eduGAIN identiteta

Z. Martinović, prof., Srce

Prezentacija (PDF, 566 KB)

13:15-13:35

Generirana AI video lekcija vs. snimana video lekcija

D. Kukuljan, prof., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Prezentacija (PDF, 1.85MB)

13:40-14:00

Interaktivna H5P prezentacija

T. Čičko, prof., Srce

14:05-14:25

Iskustva s provedbom aktivnosti Radionica u sustavu Moodle

izv. prof. dr. sc. M. Hell, Ekonomski fakultet  Sveučilišta u Splitu

Prezentacija (PDF, 1.4 MB)

14:25-14:40 Pauza za kavu
14:40-16:00

Radionica: "Kako izraditi aktivnost Radionica u sustavu Moodle

D. Horvatović i L. Kuzmanovski, Srce

petak, 7. lipnja 2024.

  Dvorana E
09:30-10:00

Okupljanje ispred dvorane E

10:00-11:00

Autorsko pravo i intelektualno vlasništvo

prof. dr. sc. I. Kunda, prodekanica za znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Prezentacija (PDF, 2.8 MB)

D. Kuštović Kokot, voditeljica Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove, Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Prezentacija (PDF, 654 KB)

I. Bošnjaković, voditelj Službe za potporu korisnicima i stručne usluge, Sektor za potporu inovacijskim i kreativnim djelatnostima, Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Prezentacija (PDF, 319 KB)

11:00-12:00

Okrugli stol "Autorsko pravo i intelektualno vlasništvo"

Sudionice:
prof. dr. sc. Ivana Kunda, prodekanica za znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Daniela Kuštović Kokot, voditeljica Samostalne službe za autorsko pravo te europske i međunarodne poslove, Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Moderatorica:
doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca