Centar za e-učenje

CEU logo

 

 

Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra Srce djeluje kao središte za podršku ustanovama, nastavnicima i studentima pri uporabi tehnologija i alata e-učenja.

Aktualno

 Dan e-učenja održat će se 12. prosinca 2019.
 "Izrada i implementacija multimedijalnog sadržaja u e-kolegijima" - novi tečaj namijenjen nastavnicima
 „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“ - novi tečaj namijenjen nastavnicima, ali i svima ostalima koji sudjeluju u obrazovnom procesu.

Izdvojeno